Pocetna


Sačekajte da se igrica UČITA, zatim kliknite na PLAY, kliknete na 1 PLAYER ili 2 PLAYER, poslje izaberete s kojom figurom želite da igrate.. opet PLAY:-)

Igra se KURZORSKIM TIPKAMA i ENTER tipkom...

Spongebob Dunce Dragon